Strešné krytiny a ich montáž

Strešné krytiny sú dôležitým aspektom každého stavebného projektu, pretože chránia interiér budovy pred vplyvmi prostredia. Na zastrešenie sú k dispozícii rôzne typy materiálov, z ktorých každý ponúka jedinečné vlastnosti a estetiku. Asfaltové šindle sú najbežnejším strešným materiálom, ktorý je známy svojou cenovou dostupnosťou, jednoduchou inštaláciou a širokou škálou farieb a štýlov. Kovové strechy vyrobené z medi, hliníka alebo ocele ponúkajú trvanlivosť, požiarnu odolnosť a energetickú účinnosť. Vzhľadom na špecifické požiadavky si vyžadujú odbornú montáž. Bridlicové strechy poskytujú veľkú odolnosť a elegantný vzhľad, ale sú drahšie a ťažšie a vyžadujú si robustné podporné konštrukcie. Hlinené a betónové škridly dodávajú štruktúru a eleganciu, ponúkajú trvanlivosť a požiarnu odolnosť, ale sú ťažké a vyžadujú si dodatočné rámové konštrukcie na podopretie. Ploché strechy, ktoré sa väčšinou používajú v komerčných budovách, si vyžadujú valcovanú strešnú krytinu a vhodné odvodňovacie systémy, aby sa zabránilo hromadeniu vody. V neposlednom rade syntetické strešné krytiny ako guma, plast a polymérne kompozity napodobňujú prírodné materiály a ponúkajú jednoduchú inštaláciu, vysokú požiarnu odolnosť a rôzne estetické alternatívy. Následne je dôležité vybrať si strešnú krytinu, ktorá zodpovedá estetickým, klimatickým požiadavkám a rozpočtovým obmedzeniam, spolu s profesionálnym, skúseným montážnikom, ktorý zabezpečí dlhú životnosť.

Správne techniky inštalácie strešných krytín

Jediná strešná krytina s efektom 3D na trhu | ASB.sk

Správna inštalácia strešných krytín je rozhodujúca pre zachovanie celistvosti a trvanlivosti strechy. Počnúc výberom vhodných materiálov by sa mali zohľadniť faktory, ako sú podnebie, rozpočet a architektonické riešenie budovy, aby sa zabezpečila špičková výkonnosť. Tradičné materiály, ako sú drevo, bridlica, kov alebo asfaltové šindle, majú špecifické montážne techniky potrebné na ich efektívne fungovanie a dlhú životnosť. Napríklad kovové strešné krytiny by sa mali inštalovať s presným rezaním, meraním a upevňovaním. Postupuje sa od odkvapu smerom nahor, pričom švy sa prekrývajú, aby sa vytvorila vodotesná bariéra. Podobne aj pri montáži šindľov je nevyhnutné začať od spodnej časti strechy a postupovať smerom nahor s prekrývaním, aby sa zabránilo prenikaniu vody. Na dodatočnú ochranu pred prípadným zatekaním je potrebné použiť podkladový materiál, napríklad plstený papier. Okrem toho nemožno preceňovať správne pribíjanie a utesnenie okolo oblastí, ako sú vetracie otvory, komíny alebo iné strešné zásahy, pretože tieto miesta sú obzvlášť náchylné na úniky. Najmä každý krok musí byť vykonaný precízne a odborne, aby sa predišlo okamžitým alebo budúcim problémom. Preto sa na zabezpečenie správnej inštalácie strešnej krytiny dôrazne odporúča zapojenie profesionálnych pokrývačov.