Písanie diplomových prác za peniaze

Neustále sa čoraz viac študentov snaží nájsť jednoduchšie spôsoby, ako úspešne ukončiť vysokú školu. Medzi náročnejšie súčasti úspešného „zoštátnicovania“, je aj napísanie diplomovej práce. Práve písanie diplomových prác za peniaze predstavuje jedno zo „skratiek“, ktoré začali študenti vo veľkom využívať, najmä v posledných rokoch. Diplomová práca je sama o sebe časovo náročná a vyžaduje veľké množstvo literárnych prameňov, znalostí a schopností pri spracovávaní diplomovej práce. Nemôžeme povedať, že písanie diplomových prác za peniaze je úplne v poriadku. Na druhej strane nemožno však firmy poskytujúce písanie záverečných prác za peniaze, prípadne súkromníkov, ktorí poskytujú takéto služby, nijako legálne postihnúť.

Zákon a písanie diplomových prác za peniaze

Firma na písanie diplomových prác za peniaze
Morálka a písanie diplomových prác za peniaze

Môžeme služby písania diplomových prác prirovnať k obchodu s drogami. V prípade predaja drog je vinníkom ten, ktorý drogy predáva, ale nie ten, ktorý ich kupuje. Pri písaní diplomových prác za peniaze hovorí zákon o nelegálnej činnosti nie poskytovateľa týchto služieb, ale prijímateľa. Diplomové práce na úvodných stranách okrem iného uvádzajú čestné prehlásenie, kde sa študenti priznávajú, resp. čestne prehlasujú, že si svoju diplomovú prácu napísali sami. Možno teda povedať, že študenti porušujú morálne normy a nepísané pravidlá svojim krivým prehlásením. Čo sa týka autorských práv, zákazník (študent), ktorý si nechá napísať diplomovú prácu, získava k týmto podkladom tiež i autorské práva. Znamená to, že táto diplomová práca je celá jeho a môže s ňou nakladať podľa práv a povinností vyplývajúcich z príslušného autorského zákonníka.

Aká je priemerná cena za napísanie diplomovej práce?

Nechať si napísať diplomovú prácu Vás bude stáť v priemere 600 až 800 eur. Závisí to od témy, náročnosti získavania zdrojov, termínu dodania, špeciálnych požiadaviek a podobne. Rovnako možno povedať, že pri podozrivo nízkych cenách sa bude skôr jednať o skopírovanú diplomovku, čomu je lepšie sa vyvarovať. Taktiež tieto služby možno nájsť na bazos.sk alebo iných stránkach, kde zverejňujú inzeráty rôzni „majstri“, ktorí sa snažia takto oklamať ľudí a získať zálohy za svoje skopírované diela. Nielenže sa oni sami vystavujú riziku, nakoľko porušujú autorský zákon, ale tiež môžu dostať do nepríjemnej situácie študenta, ktorý si nechal napísať svoju diplomovku takýmto človekom.

Písanie diplomoviek – áno či nie?

Písanie diplomových prác za peniaze predstavuje jednoduchú službu, ktorá je finančne náročná, ale môže ušetriť kopu času, práce a zvýšiť šance na prospech aj tých študentov, ktorí nemajú školské povinnosti v láske. Vhodné je sa vždy snažiť nájsť takú firmu, ktorá Vám umožní si nechať podklady upraviť zadarmo, čím sa zaručí očakávaná kvalita požadovaná vysoko školou.