Polygrafia a niektoré z jej hlavných produktov

Cieľom polygrafie je teda rozmnožovanie rôznorodých dokumentov a medzi tie základné patria rôzne letáky, knihy, noviny, plagáty a rôzne iné reklamné predmety. Začneme teda letákmi a pozrieme sa tiež na to, aké techniky využíva polygrafia pri ich rozmnožovaní. V súčasnosti je pomerne často využívanou digitálna tlač a tu by sme vyzdvihli najmä nižšie náklady na prípravu konkrétneho predmetu tlače. Realizácia takejto zákazky v oblasti polygrafie vie byť zabezpečená veľmi rýchlo, čo do značnej miery vyhovuje aj samotnému zákazníkovi. Na rozdiel od iných techník je cenovo dostupnou aj pri nízkych nákladoch, a tak túto techniku pri rozmnožovaní letákov ocenia aj menšie firmy. Táto technika je v prípade letákov veľmi obľúbenou aj z hľadiska stálosti farieb na týchto materiáloch a časové hľadisko rozhodne nehrá v ich neprospech. Farby vydržia dlhšie, materiál je odolnejší a leták tak bude aktuálnym dlhšie obdobie. 

Polygrafia využíva v rámci svojej činnosti viacero techník

Polygrafia s tlačiarňou
Techniky polygrafie

Ďalšou možnosťou v oblasti polygrafie je teda ofsetová tlač a pri téme tlače spomínaných letákov a marketingových brožúr ešte ostaneme. Polygrafia využíva ofset v tomto smere najčastejšie a môžu za to práve jeho možnosti. Využitie je veľmi široké a prakticky každú z tlačovín je možné produkovať pomocou tejto techniky. Vyhľadávanou je predovšetkým pri zákazkách so stredne veľkým nákladom a hlavný význam má najmä pri náklade v objeme od 500 až 1000 kusov. Takáto technika predstavuje istú obdobu tlačenia z plochy, pri čom sa jedná o jej zdokonalenú podobu. Forma určená na tlač je produkovaná z kovu v tenkej vrstve, pričom tlačené a netlačené prvky sa nachádzajú v jednej spoločnej rovine. Ďalším produktom tohto odvetvia je veľkoplošná tlačovina a pri nej sa vo väčšine prípadov využíva sieťotlač. Typickým príkladom sú billboardy, ktoré sa napr. pri cestách vyskytujú s pomerne veľkou frekvenciou a obrovskou výhodou je najmä to, že pri sieťotlači nie je formát tlače prakticky ničím obmedzený a pokojne môže slúžiť na výrobu veľkoformátovej reklamy umiestnenej na budovách. Technológia tlače týchto predmetov je zabezpečená tlačením tlačovej farby pomocou plochého sita na konkrétny materiál a predmet. Viac informácií nájdete na webovej stránke https://printtalk.sk/.