Ceny energií stále rastú, vo vašom dome si ich však dokážete znížiť

Spôsobov pre vykurovanie domu je mnoho, jednou z nich, je stále viac  a viac obľúbená forma vykurovania a ohrevu teplej vody prostredníctvom tepelného čerpadla. Tepelne cerpadlo je vhodné nielen pre nové rodinné domy, je možné prostredníctvom neho vykurovať aj staré domy. Na tepelné čerpadlo môžete získať finančnú výpomoc z projektu Európskej únie, tento projekt sa nazýva Zelená domácnostiam II. V tejto časti článku si priblížime ako funguje tepelné čerpadlo. V jednoduchosti povedané, tepelné čerpadlo pripravuje pre váš dom teplo, teda vykurovanie domu, ale aj teplú úžitkovú vodu.Prečo porovnávame spôsob fungovania s chladničkou? Hlavným účelom chladničky je vytvoriť chlad a tak ochrániť vaše potraviny. Hlavným účelom tepelného čerpadla je vytvoriť teplo. Pričom, chladnička zjednodušene povedané mení teplo na chlad, tepelné čerpadlo si berie vzduch, či vodu z okolia domu a premení ho na teplo. Tepelné čerpadlá fungujú na troch spôsoboch fungovania a to voda – vzduch, zem – voda a voda – voda. 

Zelená domácnostiam II – koľko finančných prostriedkov môžem dostať?

Tepelne cerpadlo a náklady na vykurovanie
Investícia do tepelného čerpadla sa vyplatí

Príspevok z operačného programu Zelená domácnostiam II, môžete dostať len na oprávnené výdavky, medzi túto skupinu oprávnených výdavkov patrí samotné tepelné čerpadlo, ale aj akumulačný zásobník, zemné vrty, montážne práce, skúšky, revízie, komponenty nutné k prevádzke a pod. Príspevok, ktorý môžete na tepelné čerpadlo dostať sa pohybuje, po splnení všetkých podmienok, vo výške o 2 700 € až po 3 400 €.

Tepelné čerpadlá kráčajú ruka v ruke s kvalitou

Kvalita je v tomto prípade skutočne veľmi dôležitá. Tepelné čerpadlo je investícia do vášho domu, a ak chcete, aby pracovalo správne, aby ste chránili životné prostredie a aby ste mohli v dome žiť pokojný a bezproblémový a zároveň aj plnohodnotný život, je nevyhnutné aby tepelné čerpadlo bolo vyrobené z kvalitných materiálov a za kvalitného technologického postupu. Ak chcete čerpať príspevok na toto zariadenie, musí ísť o certifikované, teda kvalitné tepelné čerpadlo. Za výhody kvalitného tepelného čerpadla považujeme jeho dlhodobú životnosť, ale hlavne účinnosť. Ak máte záujem sa dozvedieť o tepelných čerpadlách viac, či investovať do kvalitného tepelného čerpadla, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.viessmann.sk/.