Návod ako začať podnikať – podnikateľský plán

Ak rozbiehate svoj podnik, už určite viete, že váš čaká príliš veľa tzv. „papierovačiek“, ktoré jednoducho musíte zabezpečiť, inak nemáte žiadnu šancu svoj podnik otvoriť. Medzi jednu povinnosť, ktorú pri otvorení podniku musíte zabezpečiť je aj podnikateľský plán. Ide o dokument, v ktorom najprv opisujete svoj podnik, potom hodnotíte jeho pozíciu na trhu a na koniec spracujete pohľad výsledku hospodárenia a to až do troch rokov od otvorenia. Samozrejme, ide o dokument, ktorý ukazuje len to čo predpokladáme, avšak jeho váha je veľmi vysoká práve v banke. Ak nemáte žiadne skúsenosti s tvorbou podnikateľského plánu, nemusíte sa báť, existuje podnikatelsky plan vzor, podľa ktorého budete vedieť spracovať aj ten svoj.

Uhoľ pohľadu na podnikateľský plán

Podnikatelsky plan vzor a jeho časti
Podnikateľský plán a jeho vzor

Tvorba podnikateľského plánu nie je príliš náročná, ide skôr o to, ako veľmi prepracovaný máte svoj projekt, ktorý idete realizovať. Ak sa budete na podnikateľský plán pozerať ako na niečo, čo vám dokáže pomôcť odkryť slabé stránky, medzery vášho podniku a podobne, určite sa vám bude na ňom nie lenže lepšie pracovať, ale aj rozbeh vášho podnikania bude jednoduchšie. Existuje podnikateľský plán vzor, podľa ktorého dokážete vypracovať svoj podnikateľský plán bez akejkoľvek pomoci. Je jedno, aký podnik idete otvárať, za použitia vzoru podnikateľského plánu, ho určite dokážete „ušiť na mieru“ práve pre váš podnik. Podnikateľský plán sa skladá z teoretickej časti a z časti analytickej. Práve časť teoretická, vám dokáže ukázať ako veľmi ste s víziou vášho podniku pripravený. V tejto časti najprv svoj podnik opisujete, teda opisujete priestory, cieľ, víziu, zamestnancov, dodávateľov, odberateľov, tvoríte marketing. Neskôr spracovávate analýzu SWOT, teda určujete svoje slabé a silné stránky oproti konkurencii, ktorú na trhu máte. Práve táto časť vám dokáže ukázať, či máte nejaké medzery na trhu, alebo ste pripravený dobre a začiatku podnikania sa báť nemusíte. V analytickej časti sa hráte s číslami, teda odhadujete aké budú vaše príjmy, aké budú vaše výdavky, aké náklady očakávate a ako ste schopný platiť úver, zamestnancov a svoje živobytie. Všetky tieto čísla vám ukážu, aký je váš výsledok hospodárenia a teda či máte prvé tri roky počítať so stratou alebo so ziskom. Ak máte záujem získať podnikateľský plán vzor, prípadne sa chcete dozvedieť o tvorbe podnikateľského plánu viac, prípadne potrebujete odborné rady, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://marekstraka.com.