Vypracovanie transferovej dokumentácie je podmienené aj zákonom

Mikro, malý aj veľký podnikatelia v Slovenskej republike musia spĺňať množstvo zákonných a právnych predpisov, či sa im to páči alebo nie. Musia taktiež dodržiavať všetky mzdové a daňové náležitosti a to počas celého roku. Podnikatelia sú povinní viesť účtovníctvo, podávať daňové priznanie a tiež sú zodpovední aj za vypracovanie transferovej dokumentácie. Skrátka mať svoje vlastné podnikanie nie je len tak. Avšak, keď sa už raz dostanete do celého kolobehu podnikania, tak sa vám to až také náročné nemusí zdať a dokonca to môže byť pre vás hračka. Samozrejme určité legislatívne zmeny a aktualizácie treba vždy sledovať. Často krát to však patrí do pracovnej náplne vašej účtovníčky či externej firmy, ktorá sa vám stará o všetky papiere.

Daňové kontroly kontrolujú vypracovanú transferovú dokumentáciu

Kontroly sledujú vypracovanie transferovej dokumentácie

Transferová dokumentácia vo firme

V posledných rokoch mnohé firmy zaznamenávajú zvýšený počet daňových kontrol, ktoré súvisia s vypracovaním transferovej dokumentácie. Povinnosť mať vypracovanú transférovú dokumentáciu aj na tuzemské závislé osoby je zavedená od roku 2015. Tzn. že právnická alebo aj fyzická osoba, ktorá uskutočnila obchod či už s majetkovo alebo personálne prepojenými osobami musí viesť o týchto transakciách náležitú dokumentáciu. Transferová dokumentácia súvisí s tým, že ak ste napr. konateľmi v dvoch či viacerých spoločnostiach, tak si nemôžete realizovať všetky vaše transakcie za akékoľvek ceny. Táto cena musí byť stanovená tak, ako by to bolo v prípade nezávislých osôb. V opačnom prípade môžu hroziť vašej firme pokuty za nedodržanie povinnosti.  Dokonca na vyžiadanie správcu dane, máte povinnosť odovzdať transferovú dokumentáciu do 15 dní odo dňa výzvy.

Kto je povinný viesť transferovú dokumentáciu?

Často krát dochádza k pochybnostiam, ktorá strana či odberateľ alebo dodávateľ má viesť transferovú dokumentáciu. Odpoveď je však jednoduchá a znie, že obidve zmluvné strany. Obidve strany sú teda zodpovedné za vypracovanie transferovej dokumentácie bez ohľadu na to, či strane vzniká náklad alebo výnos. Typov transferovej dokumentácie je pritom niekoľko. Jednou z nich je skrátená dokumentácia, ďalším typom je základná a posledným variantom  je úplná transferová dokumentácia. Každá z nich má pritom svoje špecifiká, ktoré je potrebné dodržiavať. Ak sa v zložitej spleti všetkých povinností neviete zorientovať a potrebujete poradiť existujú tu pre vás externé firmy, ktoré majú množstvo dlhoročných skúseností. Neváhajte sa obrátiť na profesionálov, ktorých nájdete na webe https://www.easystart.sk. Ušetrite si tak množstvo času, energie a aj finančné prostriedkov.