Prúdový chránič je na trhu dostupný vo viacerých prevedeniach

Variantov prúdového chrániča je hneď niekoľko a okrem iného ich môžeme deliť aj podľa možnosti detekcie rozdielového prúdu. Elektronika môže byť počas jej využívania rôzne spínaná a z tohto dôvodu môže byť prítomný rozdielový prúd, pričom každý z nich môže mať navyše iný priebeh. V závislosti od uvedeného má teda prúdový chránič viacero variantov, pričom rozdiel je predovšetkým v schopnosti zachytiť konkrétny rozdielový prúd. Konkrétne zariadenie je teda potrebné voliť najmä z hľadiska prítomnej záťaže. Jedným z najviac preferovaných variantov prúdového chrániča je ten s označením AC a ich aplikácia je vhodná najmä v prípade vypnutia striedavého rozdielového prúdu a presnejšie hovoríme o frekvencii 50/60 Hz.

Prúdový chránič by sme určite mali vyberať citlivo, ide predsa o našu bezpečnosť

Prúdový chránič a elektrika
Funkcia prúdového chrániča

Zložka pri rozdielovom prúde v jednosmernom vyhladenom alebo pulzujúcom variante je plne schopná znížiť citlivosť a taktiež dokáže vyradiť prúdový chránič z prevádzky. Z tohto dôvodu sú v niektorých krajinách zakázaným artiklom. Ďalším variantom prúdového chrániča je ten s označením A a ten je plne schopný identifikovať rozdielový prúd v striedavom sínusovom variante a taktiež ten v pulzujúcom jednosmernom variante. Takýto prúdový chránič dokáže veľmi dobre manažovať priebeh rozdielového prúdu a ten môže byť prítomný napr. pri napájacej jednotke charakteristickej jednofázovým zaťažením a pri rozšírení o elektrický komponent. Spomenutím týchto variantov chrániča sme však ani zďaleka nepopísali kompletne jeho paletu a ďalším modelom je označenie F. Takéto chrániče sú schopné identifikovať identické varianty rozdielového prúdu ako je tomu v prípade variantu A. Pomerné rozšírené sú chrániče typu F najmä pri zmiešanej frekvencii max. do úrovne 1 kHz. Prúdový chránič v takomto modeli je teda bežne prítomný napr. v prípade čerpadiel a taktiež pračiek. Navyše rozdielový prúd v konštantnom jednosmernom variante na úrovni max. 10 mA nedokáže ovplyvniť možnosť vypínania. Ako posledný model chrániča by sme uviedli variant B. Ten je schopný identifikovať identické priebehy rozdielového prúdu ako variant F. Ich aplikácia sa zvykne objavovať najmä pri trojfázovom striedavom obvode, ktorý má frekvenciu do 50/60Hz. Aplikáciu by sme rozhodne neodporúčali v prípade obvodov s kolísavou frekvenciou mimo tejto hodnoty. Pre viac informácií kliknite na webovú stránku https://www.legrand.sk/.