Nebojte sa úniku informácii o vašom zdraví, nemocnica je viazaná povinnosťou GDPR

Zákon o GDPR, či zákon o ochrane osobných údajov je tu už dlho a pravdepodobne o ňom už všetci počuli, v roku 2019 však tento zákon prešiel veľkou zmenou a podrobnejšie sa dopracovala celá problematika ochrany osobných údajov. Všetci tí, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi sú povinný viesť GDPR dokumentáciu. Ide napríklad o GDPR pre mestá, obce, gdpr nemocnice, GDPR pre eshopy a podobne. Určite ste sa raz dostali do situácie, že vám niekto blízky ležal v nemocnici a pri jeho návšteve ste sa chceli uistiť, či sa jeho zdravotný stav zlepšuje. Ak ste však nebol rodinný príslušník, pravdepodobne ste z úst zdravotnej sestry počuli vetu tohto nadpisu.

„Údaje o zdravotnom stave pacienta neposkytujeme“ – poznáte túto vetu?

GDPR nemocnice a ambulancií
GDPR nemocničných pacientov

Na základe toho,  že nemocnice spracovávajú veľké množstvo osobných údajov a zároveň aj citlivých údajov o svojich pacientoch, gdpr nemocnice je dva krát tak náročnejšie a dva krát tak prepracovanejšie ako pri iných subjektoch. Je potrebné si uvedomiť, aj keď vás možno nahnevá, že sa vlastne o svojom príbuznom, či známom nedozviete to čo chcete, gdpr nemocnice chráni svojich pacientov a to tak, že nie je možné aby došlo k úniku informáciám o zdravotnom stave a úniku osobných údajov pacienta. Ak k takémuto úniku dôjde ide o hrubé porušenie nariadenia GDPR a nemocnici hrozí vysoká sankcia a to až do výšky 20 mil. eur. 

GDPR pre nemocnice, v čom je iné? 

Nemocnice spracovávajú gdpr nemocnice v podstate rovnakým spôsobom ako iné subjekty, teda medzi základné náležitosti GDPR dokumentácie patrí ustanovenie zodpovednej osoby, interná smernica o spracovaním osobných údajov v nemocnici, nahlásenie všetkých informačných systémov, v ktorých nemocnica hromadí citlivé, či osobné údaje. Takisto sú nemocnice povinné mať vypracované potrebné formuláre či súhlasy s poskytnutím osobných údajov. Väčšina nemocníc na svojich webových sídlach zverejňuje aj informácie o tom, ako chráni osobné a citlivé údaje o svojich pacientoch. Ak sa chcete o gdpr nemocnice, či chcete pomôcť ako nemocnica s implementáciou gdpr, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://gdpr-data.sk/.