Bezpečnostné dvere a ich triedy bezpečnosti

Bezpečnostné dvere si kupujeme kvôli ochrane našich domovov a majetku. Nie sú dvere ako dvere a pokiaľ sú niektoré z nich nazývané bezpečnostnými, nemusí to ešte znamenať, že naše obydlie vedia aj adekvátne chrániť. Zvýšenú pozornosť treba venovať najmä dverám vyrobených neznámymi producentmi a tým, o ktorých si nevieme vyhľadať potrebné informácie. V dobe internetu môžu byť týmto zdrojom informácií napríklad rôzne fóra. Pozrime sa teda nato, ako sa orientovať medzi triedami bezpečnostných dverí. Podstatou bezpečnostných dverí je odolnosť proti vlámaniu. Pod týmto môžeme rozumieť odolať pokusu o násilný vstup do chráneného priestoru. Tento pokus o vstup je následne sprevádzaný fyzickou silou s použitím náradia.

Bezpečnostné dvere a čo poskytujú jednotlivé triedy

Bezpečnostné dvere proti vlámaniu

Podstata bezpečnostných dverí

Pred vstupom bezpečnostných dverí na trh a do priestorov obchodov musia podstúpiť skúšku v súlade s normou STN EN 1627-1630. Táto norma rozdeľuje dvere do konkrétnych bezpečnostných tried na škále 1. – 6. Samotnej skúške ešte predchádza statická a dynamická skúška. Statická skúška je vykonávaná pod tlakom 3 – 15 kN čo predstavuje váhu 300 – 1500 kg. Tlak je vyvíjaný na všetky spevnené body dverí, pričom dôležité je vyhnúť sa deformácii dverí. Dynamická skúška je realizovaná pomocou telesa o váhe 30 kg, ktoré naráža do dverí z výšky 800 – 1200 mm. Dôležité je pri tejto skúšky zachovanie roviny dverí. Bezpečnostné dvere v 1. bezpečnostnej triede musia odolať tlaku 3kN a nárazu telesa z výška 800 mm. Tieto dvere musia byť odolné voči silovému narušeniu akým je vyrazenie alebo vykopnutie. Nároky na odolnosť voči tlaku sú v 2. triede rovnaké, navyše však musia odraziť útok s použitím náradia akým sú skrutkovače, kliny, hasák či kliešte. Dvere v 3. bezpečnostnej triede musia odolať tlaku 6 kN a nárazom telesa o váhe 30 kg z výšky 1200 mm. Použité náradie počas skúšky je identické ako náradie v 2. triede, navyše je pri nej však použité i páčidlo. 4. kategória dvere odolá tlaku 10 kN, pričom oproti predošlej triede je skúška navyše vykonaná s použitím strihacích kliešťov, dláta, pílky a elektrického ručného náradia do 500 kW. Piata a šiesta trieda je využívaná najmä v trezorových miestnostiach. Rozdiel oproti 4. kategórii bezpečnostných dverí je najmä v čase trvania skúšky a v použití elektrického ručného náradia do výkonu 1000 kW, resp. 2500 kW.

Kvalitné bezpečnostné dvere nájdete na internetovej stránke https://www.vstavaneskrine.com/.