Ako funguje dotácia na tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo slúži na vykurovanie domácností, získavanie teplej úžitkovej vody či na ohrev vody v bazénoch. V minulosti sa toto zariadenie veľmi nepoužívalo, pretože bolo pomerne drahé. Súčasné technologické metódy však umožňujú, že tepelné čerpadlá sú oveľa lacnejšie a jednoduchšie. A naviac tí, ktorí tepelné čerpadlo v domácnosti majú sa nemusia starať o jeho obsluhu. Aj keď existuje viacero druhov tepelných čerpadiel, najčastejšie sa používajú čerpadlá typu vzduch-voda a voda-voda. Tieto tepelné čerpadlá sa vyznačujú hlavne nízkymi prevádzkovými nákladmi. Vstupná investícia je však potrebná. Ak však od nej odrátame náklady, o ktoré nás ukráti dotácia na tepelné čerpadlo, toto zariadenie sa stáva výhodné a hospodárne. V porovnaní s ostatnými vykurovacími zariadeniami je tepelné čerpadlo skutočne hospodárne. Prevádzka tepelného čerpadla je v porovnaní s vykurovaním elektrinou lacnejšie až o 2/3, oproti plynovým kotlom o 1/2. Tepelné čerpadlá sú vhodné pre rodinné domy, ale aj pre komerčné objekty. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt tepelne cerpadloAby však tepelné čerpadlo dokázalo pracovať hospodárne a efektívne, musí byť zvolený správny typ. Aj keď existuje viacero typov tepelných čerpadiel, nie všetky sú vhodné do prostredia, v ktorom by sa malo nachádzať. Pred výberom tepelného čerpadla je dôležité zvážiť všetky parametre okolia. Tepelné čerpadlá pracujú z dostupných zdrojov, ktoré sa v ich okolí nachádzajú. Niektoré ako primárny zdroj využívajú vzduch, iné vodu či biomasu. Vďaka tomu sú tepelné čerpadlá ekologické. Vďaka ekologickosti ich inštaláciu podporujú aj vlády. Podpora sa realizujú pomocou udeľovania dotácii. Dotácia na tepelné čerpadlo funguje v praxi tak, že ak sa žiadateľovi podarí ju získať, nebude hradiť výdavky v plnej sume. V mnohých prípadoch dotácia na tepelné čerpadlo zníži obstarávacie náklady až o 30 %. Dôležité však je, aby ten, komu sa podarí ju získať si zabezpečil inštaláciu tohto zariadenia len u oprávneného zhotoviteľa. Oprávnený zhotoviteľ je ten, ktorý je zapísaný v zozname zhotoviteľov, ktorí v rámci projektu udeľovania dotácii môže prijímať poukážky. Domácnosť však poukážku musí uplatniť do určitých dní od jej získania. Funguje to tak, že po zisku poukážky dôjde k inštalácii tohto zariadenia oprávneným zhotoviteľom, po inštalácii musí majiteľ zariadenia túto poukážku predložiť zhotoviteľovi. Oprávnený zhotoviteľ sa ďalej už postará o všetko ostatné.